فرصت شغلی

فرصتهای شغلی ارائه شده در گروه مـبنــا !

 

ردیفکد شغلیعنوان شغلی
11033کارشناس فروش
22011کارشناس امور اداری
این پست را ارزیابی کنید