با نکمیل فرم زیر، کارشناسان ما بصورت کاملاً رایگان ظرف مدت 24 ساعت از محل پروژه شما بازدید نموده و بهترین شیوه را برای اتوماسیون پروژه پیشنهاد می دهند.

Accessories
 • نام و نام خانوادگی شخصی که جهت هماهنگی بازدید در نظر گرفته شده است را وارد نمایید
 • نام موسسه یا شرکتی که سیستم برای آنجا می خواهد نصب شود را وارد نمایید
 • آدرس دقیق محل پروژه را که کارشناس شرکت بایستی از آنجا بازدید نماید را وارد نمایید
 • پست الکترونیکی شخصی که می خواهد اطلاعات فنی یا مالی پروژه را دریافت نماید وارد نمایید
 • جهت راهنمایی همکاران ما در انتخاب بهترین راهکار، نوع پروژه خود را انتخاب فرمایید
 • جهت برآوردهای اولیه، میزان مساحت پروژه خود را قید فرمایید
 • نوع سیستمی که برای پروژه خود مد نظر دارید را انتخاب فرمایید
  برآورد اولیه از میزان کارکرد سیستم مورد نیاز خود را انتخاب نمایید
  نحوه دریافت اطلاعات فنی و برآورد ریالی را انتخاب فرمایید
این پست را ارزیابی کنید